Do kogo należy miasto? Gra interesów.

Michał Przepiera (Urząd Miasta Szczecin)

– Kierunek planowania przyszłości Miasta
– Działania w zakresie innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu w mieście (traktowanego jako życiodajny krwioobieg miasta) oraz e-demokracji (bilet elektroniczny)
– Na jakim jesteśmy etapie na ścieżce rozwoju smart.
– Konkretne przykłady inteligentnych rozwiązań w mieście, np. Inteligentne sterowanie miejskim światłem (Philips City Touch).