Inteligentne miasta: rola otwartych innowacji

Jacek Frankowski (Orange)

– Inteligentne miasto jako ekosystem dla współpracy różnych stron: mieszkańców, instytucji publicznych, biznesu, uczelni, organizacji pozarządowych;

– jak być innowacyjnym w otwartym świecie: współcześnie innowacje to nie tylko własne laboratoria R&D, to współpraca ze startupami, konkursy na najlepsze rozwiązania konkretnego problemu, to również innowacje społeczne i czerpanie pomysłów z otoczenia – od użytkowników.

– podsumowanie pierwszej edycji kampanii Imagine with Orange dotyczącej Smart City