Jak sprawić, aby odbiorcy nie blokowali twoich reklam, a kampanie realizowały targety

Rafał Kargulewicz (Ve Interactive Poland)
Bogdan Koroluk (Ve Interactive Poland)
Zagadnienia:
  • Jak dużo wiesz lub nie wiesz o swojej grupie docelowej?
  • Czy opanowałeś trudną sztukę balansowania pomiędzy efektywnością a irytacją?
  • Zanim uruchomisz retargeting, czyli czy w pełni wykorzystujesz możliwości swojej strony?

Wideo z tego wystąpienia