Marketing in the Moment a wizerunek

Rafał Janik (140 Media)

Czyli jak wykorzystać Twittera do budowania wizerunku. W trakcie prezentacji przedstawiony zostanie sposób planowania działań na Twitterze oraz jak wykorzystywać momenty by zaistnieć w świadomości.

Wideo z tego wystąpienia