„Polskie Startupy – Raport 2015”

Eliza Kruczkowska (Polski Fundusz Rozwoju)
Agnieszka Skala (Politechnika Warszawska, Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN)

„W Raporcie omówiono modele biznesowe realizowane przez startupy, wymieniono popularne źródła kapitału i innych zasobów w firmach, przedstawiono poziom zatrudnienia i zakres działalności eksportowej. Imponujące wyniki przyniosło pytanie o przewidywaną wartość firmy w perspektywie najbliższych dwóch lat, ponieważ aż połowa badanych oczekuje co najmniej pięciokrotngo wzrostu wyceny przedsięwzięcia! Równocześnie tylko co czwarty startup współpracuje z uczelnią lub ośrodkiem naukowym.”

 

Wideo z tego wystąpienia