Ścieżki 3Dostępu – Trzeci wymiar Białegostoku

Anna Danilewicz (Muzeum Wojska w Białymstoku)
Marcin Koziński (Muzeum Wojska w Białymstoku)
Adam Jakimowicz (Politechnika Białostocka)

Jak zobaczyć to, co niewidzialne? W jaki sposób opowiedzieć historię tym, którzy jej nie słyszą? Między innymi na takie pytania szukali odpowiedzi uczestnicy projektu „Ścieżki 3Dostępu” realizowanego przez Muzeum Wojska w Białymstoku i Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Muzealnicy, wolontariusze, studenci i wykładowcy z Wydziału Architektury PB zdobywali wiedzę jak w sposób przystępny i obrazowy przedstawić w celach edukacyjnych fakty i postaci historyczne. Potem była faza eksperymentów i trudnych decyzji. Nie zawsze za pierwszym razem udawało się wybrać eksponat, który można zeskanować i wydrukować, a w oparciu o powstałą kopię 3D przygotować teatralną etiudę, film poklatkowy czy trójwymiarową projekcję. Dzięki projektowi udało się przygotować trzy nowe ścieżki edukacyjne w Muzeum Wojska, które uwzględniają też osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Przy okazji odkryto nowe, fascynujące tematy, które mogą doczekać się realizacji w przyszłości.

Ścieżki 3Dostępu w Muzeum Wojska [WIDEO, ZDJĘCIA]