Skinowanie interfejsów aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych od strony funkcjonalnej i technologicznej (SVG, Flex/AIR/Flash Lite) – case studies i trochę teorii