Wspieranie rynku mediów elektronicznych w ramach programu rządowego „Polska cyfrowa” (współprowadzenie Igor Ostrowski)