Wyzwania współczesności definiują miasta jutra

– Problemy dzisiejszych metropolii wynikające z gwałtownych zmian geopolitycznych i ryzykownych zachowań ekonomicznych.
– Wyzwania miast konsumpcyjnych, fabrykacja pożywienia i potrzeb pierwszego rzędu (Przykład Detroit i miejskich farm jako nawiązanie do szklarni Freedomes)
– Tymczasowość obiektów jako problem i rozwiązanie zarazem
– Nowoczesna komunikacja jako zło i jednocześnie szansa
– Ułatwienia administracyjne – Alert, e-podpis, etc.
– Inspirujące miasta poligony kreacji i eksperymentów
– Współpraca z wytwórcami – beta testy
– Powrót do kwestii komunikacji: Synergia i kooperacja aktywistów
– Pozyskiwanie kolejnych społeczników
– IT jako skracanie dystansu społecznego, kumulacja doświadczeń i wiedzy